Mannen-themadagen

Themadagen worden een aantal malen per jaar georganiseerd in samenwerking met de Christelijke Gereformeerde Mannenbond. Deze themadagen die een sterk regionaal karakter dragen, hebben altijd een bepaald thema. Dit thema wordt door twee referenten die affiniteit met het onderwerp hebben vanuit verschillende gezichtspunten of aanvullend op elkaar besproken. Zie ook https://www.mannenthemadagen.nl/

Wilt u in uw regio ook een themadag organiseren dan is het gewenst hierover contact op te nemen met ds. J.M Molenaar, lid van ons hoofdbestuur. Hij is belast met de coördinatie van de themadagen. Bij hem kunt u ook alle informatie verkrijgen met betrekking tot de organisatie van een themadag.