Themadagen

Toerustingsdag 2021

Iedereen is hartelijk welkom op de Toerustingsdag 2021. Dit jaar een digitale ontmoeting vanuit de Ichthuskerk in Ridderkerk. De digitale ontmoeting zal gehouden worden van 10.00 uur tot ca.12.15 uur. Het thema voor deze morgen is: “Bevende troost...! Apocalyptische beelden in apocalyptische tijden”.

Het digitale programmaboekje is te openen via deze link.

De Toerustingsdag kunt u vinden: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1521278 of via YouTube: https://www.youtube.com/c/Rondzes/live

Voor deze digitale Toerustingsdag zijn er kosten die betaald moeten worden. Via http://www.hervormdemannenbond.nl/doneren kunt u een gift overmaken.

De vragen kunnen via een online formulier worden ingediend.

Mannen-themadagen

Themadagen worden een aantal malen per jaar georganiseerd in samenwerking met de Christelijke Gereformeerde Mannenbond. Deze themadagen die een sterk regionaal karakter dragen, hebben altijd een bepaald thema. Dit thema wordt door twee referenten die affiniteit met het onderwerp hebben vanuit verschillende gezichtspunten of aanvullend op elkaar besproken. Zie ook https://www.mannenthemadagen.nl/

Wilt u in uw regio ook een themadag organiseren dan is het gewenst hierover contact op te nemen met ds. J.M Molenaar, lid van ons hoofdbestuur. Hij is belast met de coördinatie van de themadagen. Bij hem kunt u ook alle informatie verkrijgen met betrekking tot de organisatie van een themadag.